DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Aktuální novinky
Jak se připravit na maturitu?


Maturity se blíží a přípravu na ně už se rozhodně nevyplatí odkládat. Naše publikace Maturita 2018 vám nabízejí komplexní pomoc s přípravou na státní maturitu - vychází z dlouholeté zkušenosti a jsou plné cvičných úloh a úkolů.
info o knize  
Hlásíte se na víceleté gymnázium či střední školu?

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia 2018
Pak vás v roce 2018 čekají jednotné přijímací zkoušky.
Připravte se na ně spolu s námi.
info o knize  
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

Příprava na jednotné přijímací zkoušky
Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.
info o knize  A4, brož., 140 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Příprava na jednotné přijímací zkoušky
Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT), ilustračních testů z roku 2017 a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.
info o knize  A4, brož., 128 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Příprava na jednotné přijímací zkoušky
Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.
info o knize  A4, brož., 144 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Příprava na jednotné přijímací zkoušky
Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT), ilustračních testů z roku 2017 a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.
info o knize  A4, brož., 128 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
Maturita 2018 z českého jazyka a literatury


Příprava na státní maturitní zkoušku
Cílem publikace Maturita 2018 z českého jazyka a literatury je důkladně připravit maturanty ke společné části maturity. Ocení na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované podklady ke všem třem částem maturitní zkoušky – k didaktickému testu, písemné práci a ústní zkoušce. Kromě toho zde naleznou také užitečné tipy, rady a doporučení, které jim ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu využije každý, kdo chce u maturity z českého jazyka a literatury uspět.
info o knize  A4, brož., 144 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
Maturita 2018 z matematiky
DODATEČNÉ ZMĚNY V PUBLIKACI


Příprava na státní maturitu
Cílem publikace Maturita 2018 z matematiky je důkladně vás připravit ke společné části maturity. Oceníte na ní zejména komplexní a velmi kvalitně zpracované podklady k didaktickým testům. Kromě řešených testů zde nalezete příklady k procvičení všech tematických celků a také užitečné tipy, rady a doporučení, které vám ostrou maturitu ještě více usnadní. Knihu jistě využije každý, kdo chce u maturity z matematiky uspět.
info o knize  A4, brož., 140 str.
Doporučená maloobchodní cena: 199 Kč
PRÁVĚ VYŠLO: Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)

učebnice
Nová učebnice z řady pro výuku dějepisu na středních školách pokrývá období pravěku, starověku a raného středověku (přibližně do roku 1100). Navazovat na ni bude učebnice mapující dobu vrcholného a pozdního středověku a raného novověku. Vysokoškolskými odborníky garantované zpracování se zaměřuje na velké společenské, kultuní a politické změny prvních období vývoje lidské civilizace. Je doplněno řadou konkrétních příkladů, úryvků z historických pramenů, množstvím ilustrací a obrazových rekonstrukcí, podrobných dějepisných map atd.
info o knize  A4, brož., 160 str.
Doporučená maloobchodní cena: 249 Kč
PRÁVĚ VYŠLO: Koumák pro čtvrťáky

pracovní sešit
Poutavý pracovní sešit určený bystrým, zvídavým a nadaným žákům 4. ročníku základní školy. Obsahuje více než 600 úloh z oblasti prvouky, českého jazyka a matematiky, které jsou komplexnější a náročnější než cvičení v běžných pracovních sešitech. Úlohy prohlubují probíraná témata, jsou pestré a zábavné, nabízejí luštění a rébusy, umožňují dětem rozvíjet logické, abstraktní a verbální myšlení, tvořivost, prostorovou představivost, postřeh a schopnost práce s informacemi. Součástí sešitu jsou i tři tematické projekty.
info o knize  A4, sešit., 184 str.
Doporučená maloobchodní cena: 249 Kč
UPOZORNĚNÍ – napodobeniny titulů z edice Maturita


Obracíme se na Vás se závažnou informací. V současné době jste se mohli setkat s knižními tituly, u kterých máme opodstatněné podezření, že se jedná o plagiáty formátu našich titulů z edice Maturita – a to konkrétně Maturita z českého jazyka a literatury a Maturita z matematiky.
info o knize  
Filozofická fakulta MU garantem učebnicové řady Dějepis pro SŠ


Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se stala odborným garantem jedné ze středoškolských učebnicových řad. Konkrétně se jedná o učebnicovou řadu Dějepis pro střední školy.
info o knize  
Matematika pro SŠ – 6. díl (průvodce pro učitele)


průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 6. díl: Stereometrie je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. Jeho součástí je celá učebnice, kompletně vyřešený pracovní sešit, metodické listy obsahující zvlášť komentáře k učebnici a k pracovnímu sešitu a také sada testů včetně řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, brož., 284 str.
Doporučená maloobchodní cena: 1190 Kč
Matematika pro SŠ – 7. díl (průvodce pro učitele)


průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 7. díl: Analytická geometrie je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. Jeho součástí jsou učebnice (částí A i B, druhá, upravená vydání), kompletně vyřešené pracovní sešity (částí A i B, druhá, upravená vydání), metodické listy obsahující zvlášť komentáře k učebnicím a k pracovním sešitům a také sada testů včetně řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, koužková vazba, pořadač, 480 str.
Doporučená maloobchodní cena: 1190 Kč
Nové partnerství s portálem Moderní-Dějiny.cz

Ochutnávka z učebnicové řady Dějepis pro SŠ
Zahájili jsme nové partnerství se vzdělávacím portálem Moderní-Dějiny.cz. Ve spolupráci s ním jsme pro Vás vytvořili ochutnávku výukové hodiny.
info o knize  
VYZKOUŠEJTE v hodinách dějepisu – Asie v 19. století

Ochutnávka z učebnicové řady Dějepis pro SŠ
Článek „Agonie mandžuského impéria“ (str. 68–71) srpnového čísla časopisu
„Živá historie“ rozebírá krizi císařské Číny v druhé polovině 19. století. Tu lze rozebrat i v hodinách dějepisu.

Stáhněte si učební materiály a podklady i do Vašich hodin dějepisu.
info o knize  
VYZKOUŠEJTE v hodinách dějepisu – Sekularizace a lidová zbožnost

Ochutnávka z učebnicové řady Dějepis pro SŠ
Článek „Svět magických studánek a bosorek“ (str. 52–54) srpnového čísla časopisu „Tajemství české minulosti“ se věnuje proměnám náboženství ve společnosti 18. a 19. století. Ty lze rozebrat i v hodinách dějepisu.

Stáhněte si učební materiály a podklady i do Vašich hodin dějepisu.
info o knize  
Matematika pro SŠ – 9. díl (učebnice)


učebnice
Devátý díl učebnice je tvořen třemi samostatnými celky. První celek se věnuje posloupnostem a jejich vlastnostem. Zvláště se pak zaměřuje na aritmetickou a geometrickou posloupnost. Druhý celek je věnován základním pojmům finanční matematiky jako jsou jednoduché a složené úročení, spoření nebo půjčka. Všechny tyto pojmy jsou demonstrovány na příkladech. Třetí celek je věnován limitám posloupností a nekonečným řadám. V tomto tématu klademe důraz na doplňující komentáře a příklady, které výklad doplňují a usnadňují pochopení této abstraktní problematiky.
info o knize  A4, brož., 64 str.
Doporučená maloobchodní cena: 179 Kč
Matematika pro SŠ – 9. díl (pracovní sešit)


pracovní sešit
Pracovní sešit plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Součástí pracovního sešitu jsou různorodé úlohy na procvičování, přičemž nejsou opomenuty úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mohou výrazně napomoci při přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 64 str.
Doporučená maloobchodní cena: 149 Kč
Matematika pro SŠ – 9. díl (průvodce pro učitele)


průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. Jeho součástí je celá učebnice, kompletně vyřešený pracovní sešit, metodické listy obsahující zvlášť komentáře k učebnici a k pracovnímu sešitu a také sada testů včetně řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 176 str.
Doporučená maloobchodní cena: 1190 Kč