DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit
podzim 2017

Pro střední školy:

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku
podzim 2017

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku
podzim 2017

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada
podzim 2017

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
podzim 2017

Matematika pro SŠ – 6. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017

NOVINKY

Pro základní školy:

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Koumák pro třeťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Pro střední školy:

Matematika pro střední školy – 5. díl
průvodce pro učitele

Dějiny 19. století pro střední školy
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 8. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
učebnice

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
pracovní sešit

 ÚVODNÍ STRÁNKA
Dějiny 19. století pro SŠ (učebnice)

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Dějiny 19. století pro SŠ (učebnice)

učebnice

S. Bolom-Kotari, L. Fasora, M. Hochel, V. Kaška, M. Markel, J. Šaur, M. Vašíček

Učebnicová sada nabízí nový pohled na středoškolskou výuku dějin 19. století:

 • Zvlášť se zaměřuje na dlouhodobé jevy, které měnily tradiční společnost na společnost moderní – těmto procesům (např. urbanizaci, revoluci, sociálnímu hnutí) jsou věnovány zvláštní tematické sondy.
 • Staví proti sobě odlišné pohledy na historické události, čímž ukazuje minulost jako neuzavřenou.
 • Zohledňuje ve středoškolských učebnicích opomíjená, a přitom zásadní témata (např. sekularizaci a lidovou zbožnost, proměnu krajiny v souvislosti s industrializací atd.).
 • K tradičním tématům, jako jsou česko-německé národnostní vztahy, Francouzská revoluce, budování koloniálních říší atd., přistupuje kriticky a se zohledněním různých pohledů.
 • Dokládá obecná tvrzení zcela konkrétními příklady, což usnadňuje porozumění problémům.
 • Texty doplňuje četnými dějepisnými mapami, dobovým obrazovým materiálem a obsáhlou čítankou historických dokumentů a textů.

Obsah učebnice byl navržen, vytvořen a korigován předními historiky specializujícími se na problematiku 19. století. 

Garantem celé učebnicové řady Dějepis pro střední školy je Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Více o partnerství zde.


OBSAH A STRUKTURA

Učebnice je tvořena těmito tematickými celky:

 • „Starý svět“ druhé poloviny 18. století
 • Evropa v bouři: mezi revolucí a Napoleonem
 • Hledání ztraceného řádu: 1815–1848
 • Proměna Evropy
 • Moderní svět

Podrobný obsah učebnice je k nahlédnutí pod tímto odkazem.

Pod tímto odkazem naleznete ukázkovou dvoustranu, na níž je blíže popsána struktura učebnice.


KOMU JE UČEBNICE URČENA

Publikace byla sestavena pro:

 • studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách,
 • uchazeče o studium na vysokých školách humanitního směru,
 • širokou veřejnost se zájmem o dějiny 19. století.

Učebnice a pracovní sešit Dějiny 19. století pro střední školy jsou vytvořeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání, jedná se o tituly se schvalovací doložkou MŠMT. Díky chronologickému uspořádání témat lze s učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu, systematické oddělení povinné (výkladové) linie od nepovinné (sledující širší souvislosti tématu) umožňuje jejich přizpůsobení potřebám dané třídy.


NAPSALI O NÁS:

 • Nové učebnice neukazují dějiny jen z pohledu vítězů,  muni.cz
 • Historie není černobílá, mají ukázat nové učebnice dějepisu, Lidovky.cz
 • Brněnští historici připravili učebnice, které neukazují dějiny jen z pohledu vítězů, Novinky.cz
 • Historie není černobílá, mají ukázat nové učebnice dějepisu, České noviny
 • Historie není černobílá, mají ukázat nové učebnice dějepisu, Škola profi


SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

ISBN: 978-80-7358-247-0
EAN: 9788073582470
A4, brož., 184 str.