DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 KATALOG /
Koumák pro třeťáky

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Koumák pro třeťáky

pracovní sešit

P. Adámková, V. Brlicová, R. Divínová, M. Hadamová, I. Janoušová, M. Tarábková, D. Tvrďochová, I. Valčíková

 

Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.


OBSAH A STRUKTURA

Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

 • dvanáct mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami, které z textu čerpají a rozvíjí jeho téma,
 • část úloh ověřuje porozumění textu, plněním dalších úloh děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z různých stran,
 • zařazeny sem jsou i úlohy zaměřené na práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení i úlohy matematické a jazykové,
 • nově jsou sem zařazena i dvě sociálně laděná témata, jejichž cílem je seznámit děti s vlastní jedinečností a důležitostí mezilidských vztahů a na modelovém příběhu je učit poznávat jejich prožívání a své vlastnosti,
 • úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky.

Klíč k této části ke stažení zde.

II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
 • obsahuje celkem jedenáct témat (z nichž většinu tvoří vyjmenovaná slova po jednotlivých obojetných souhláskách), úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,
 • zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
 • jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.  

Klíč k této části ke stažení zde.

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
 • obsahuje celkem devět témat (např. písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, jednotky délky a jejich převody, rovinné útvary), úvodní a závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
 • zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné; dále početní úlohy kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a jejichž řešení směřuje k vyluštění zajímavých informací.  

Klíč k této části ke stažení zde.

IV. Co všechno už umíme prozkoumat:

 • dva tematické projekty vhodné k zařazení do hodin prvouky, navazující na tematický okruh Rozmanitost přírody,
 • projekty jsou rozděleny na teoretickou, badatelskou a závěrečnou část, jejich součástí je vždy práce s pomůckami a jednoduché experimenty, z nichž děti vyvodí zajímavé závěry a nové informace.

Klíč k této části ke stažení zde.


KOMU JE UČEBNICOVÁ SADA URČENA

Publikace je vhodná pro:

 • bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 3. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
 • mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
 • vyučující 3., případně i 4. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
 • rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

ISBN: 978-80-7358-260-9
EAN: 9788073582609
A4, sešit., 160 str.
Doporučená maloobchodní cena: 249 Kč