DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ
příprava na přijímací zkoušky na SŠ
léto 2017

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ
příprava na přijímací zkoušky na SŠ
léto 2017

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ
příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
léto 2017

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ
příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
léto 2017

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit
podzim 2017

Pro střední školy:

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku
podzim 2017

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku
podzim 2017

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada
podzim 2017

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
podzim 2017

Matematika pro SŠ – 6. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro třeťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2017 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Koumák pro druháky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Průvodce Zetíkovou cestou
průvodce pro učitele

Pro střední školy:

Matematika pro střední školy – 5. díl
průvodce pro učitele

Dějiny 19. století pro střední školy
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 8. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
učebnice

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
pracovní sešit

 KATALOG /
Koumák pro třeťáky – právě vyšlo

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Koumák pro třeťáky – právě vyšlo

pracovní sešit

P. Adámková, V. Brlicová, R. Divínová, M. Hadamová, I. Janoušová, M. Tarábková, D. Tvrďochová, I. Valčíková

Pracovní sešit Koumák pro třeťáky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase.


OBSAH A STRUKTURA

Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod.

Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí:

I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí:

 • dvanáct mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami, které z textu čerpají a rozvíjí jeho téma,
 • část úloh ověřuje porozumění textu, plněním dalších úloh děti postupně získávají informace o tématu, a zkoumají tak daný jev z různých stran,
 • zařazeny sem jsou i úlohy zaměřené na práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení i úlohy matematické a jazykové,
 • nově jsou sem zařazena i dvě sociálně laděná témata, jejichž cílem je seznámit děti s vlastní jedinečností a důležitostí mezilidských vztahů a na modelovém příběhu je učit poznávat jejich prožívání a své vlastnosti,
 • úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky.

Klíč k této části ke stažení zde.

II. Čeština, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
 • obsahuje jedenáct témat (z nichž většinu tvoří vyjmenovaná slova po jednotlivých obojetných souhláskách), úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání,
 • zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace,
 • jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí.  

Klíč k této části ke stažení zde.

III. Matematika, která ti dá asi zabrat:

 • doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 3. ročník,
 • obsahuje devět témat (např. písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, jednotky délky a jejich převody, rovinné útvary), úvodní a závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd.,
 • zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné; dále početní úlohy kaskádového typu, které využívají práci s čísly a symboly a jejichž řešení směřuje k vyluštění zajímavých informací.

Klíč k této části ke stažení zde.

IV. Co všechno už umíme prozkoumat:

 • dva tematické projekty vhodné k zařazení do hodin prvouky, navazující na tematický okruh Rozmanitost přírody,
 • projekty jsou rozděleny na teoretickou, badatelskou a závěrečnou část, jejich součástí je vždy práce s pomůckami a jednoduché experimenty, z nichž děti vyvodí zajímavé závěry a nové informace.

Klíč k této části ke stažení zde.


KOMU JE UČEBNICOVÁ SADA URČENA

Publikace je vhodná pro:

 • bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 3. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé,
 • mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin,
 • vyučující 3., případně i 4. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí,
 • rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.


SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

ISBN: 978-80-7358-260-9
EAN: 9788073582609
A4, sešit., 160 str.