DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Člověk a jeho svět pro 2. – 4. ročník ZŠ
 
 
1. Pracovní listy k projektům Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ (zde) učitelé naleznou návrhy praktických projektů, kterými mohou zpestřit výuku, aplikovat poznatky a dovednosti žáků v praxi a propojit některé prvky svého vzdělávacího oboru s aspekty jiných vzdělávacích oborů a začlenit do výuky ve formě činnostního vyučování průřezová témata doporučená Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 
Pracovní listy obsahují návody k výrobě různých předmětů ve formě fotoseriálu a související drobné úkoly pro žáky. Podrobnější informace jsou k dispozici v Průvodci pro učitele na stranách 89-100.
 
 

Název projektu

Ke stažení (v pdf)

Informace v Průvodci

Přesýpací hodiny

zde

strana 92

Vodní stopky

zde

strana 92

Zvířátko z Marsu 1

zde

strana 93

Zvířátko z Marsu 2

zde

strana 93

Výroba knížečky

zde

strana 94

Pečení chleba

zde

strana 96

Dort z piškotů

zde

strana 96

Výroba sešitku

zde

strana 98

Výroba bublifuku

zde

strana 100

 
 
 
2. Pracovní listy k projektům Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ
V Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ (zde) učitelé na str. 121–132 naleznou návrhy a podrobné popisy čtyř čtvrtletních projektů reflektujících průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, konkrétně Výchovu v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu, Environmentální výchovu a Osobnostní a sociální výchovu.

Součástí těchto projektů jsou i následující předlohy pro učitele a pracovní listy pro žáky.

Název projektu

Tematický celek, k němuž se projekt vztahuje

Zaintegrované průřezové téma

Podklady pro učitele a pracovní listy pro žáky (v pdf)

Informace v Průvodci pro učitele

Po stopách cestovatele

Místo, kde žijeme;

Lidé a čas

Výchova v evropských a globálních souvislostech

Dotazník (zde)

Text deníku (zde)

Pracovní listy (zde)

Vlajky (zde)

Předlohy (zde)

str. 122–124

Blízko k sobě

Lidé kolem nás;

Člověk a jeho zdraví

Multikulturní výchova

Pracovní listy (zde)
Dotazník (zde)
Braillovo písmo (zde)
Ukázka kartičky (zde)

str. 125–127

Květina malého prince

Rozmanitost neživé přírody

Environmentální výchova

Ukázka (zde)
Pracovní listy (zde)
Dotazník (zde)
Mandaly (zde)

str. 128–130

Naučná stezka

Rozmanitost živé přírody

Osobnostní a sociální výchova

Role skupin (zde)
Šablony popisků (zde)

str. 131–132

* Tyto listy je třeba vytisknout ve 100% velikosti, tedy ani zvětšené ani zmenšené, protože obsahují prvky, u nichž záleží na přesné velikosti.
 
 
3. Pracovní listy k projektům Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ
V rámci učebnicové sady Člověk a jeho svět pro 4. ročník (zde) jsou během školního roku navrženy tři projekty. Jejich časové rozložení v průběhu roku najdou učitelé na vnitřní straně obálky v Průvodci pro učitele k učebnicové sadě Člověk a jeho svět pro 4. ročník základní školy. Cílem všech projektů je jednak praktická aplikace získaných dovedností zábavnou formou, jednak zařazení průřezových témat a posílení rozvoje klíčových kompetencí.
Následující pracovní listy pro žáky obsahují zároveň srozumitelný popis jednotlivých pracovních kroků s přehlednými náčrtky, podle kterých mohou žáci jednoduše postupovat.
 

Název projektu
Tematický celek, k němuž se projekt vztahuje
Zaintegrované průřezové téma
Pracovní listy 
(v pdf)
Samá voda, samá voda
Vesmír, Svět
Enviromentální výchova