DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Elektronické prezentace k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy

 

Jako doplňující materiál k učebnicové sadě Společenské vědy pro střední školy připravilo nakladatelství DIDAKTIS s r.o. elektronické prezentace. Jejich cílem je smysluplně provést učitele a žáky vyučovací hodinou a usnadnit efektivní využití učebnicové sady Společenské vědy pro střední školy. Elektronické prezentace umožňují učitelům dodatečně podpořit klasické didaktické materiály (učebnice, pracovní sešit) informačními a komunikačními technologiemi (ITC).

  • Elektronické prezentace slouží jako průvodce jednotlivými částmi učebnicové sady. Navrhují učiteli vhodné boxy, kterými je možno dále rozvíjet aktuálně probíraná témata z učebnice. Rychlé orientační schéma umožňuje v případě potřeby přejít k požadované části prezentace, či naopak přeskočit aktuálně nezamýšlenou stranu.
  • Elektronické prezentace jsou zamýšleny jako minimální efektivní cesta hodinou a jejich smyslem není 100% suplovat osobní pojetí výuky učitele. Prezentace naopak pouze navrhují konkrétní boxy učebnice a cvičení pracovního sešitu, která jsou v daném okamžiku aktuální a umožňují podrobněji rozvést právě probíraný obsah vzdělávání.
  • Prezentace učiteli a žákům demonstrují vlastní provázanost jednotlivých částí učební sady a pomáhá jim funkčně propojovat znalostní oblast vzdělávání s oblastí dovednostní (např. rozvojem klíčových kompetencí).
  • Elektronické prezentace v úvodu navrhují cíle hodiny. Jejich naplnění je možné zpětně prověřit závěrečným shrnutím na konci.
  • Cílem elektronických je mimo jiné umožnit žákům vidět téma hodiny v kontextu předchozího a následujícího poznání. Strana s opakováním a závěrečná strana s odkazy na budoucí témata tento záměr umožňují realizovat.
  • Jádrem elektronických prezentací jsou tzv. „Čtyři kroky poznání“, které se skládají z motivační strany a tří stran výkladových. Tato část prezentace přímo pracuje s učební sadou. Jednotlivé výkladové strany naznačují možná cvičení a boxy, kterými lze doplnit právě probíraný obsah vzdělávání. 
  • Součástí všech stran prezentace jsou i zmenšeniny stran učebnice a pracovního sešitu učebnicové sady. Právě probírané a navrhované boxy jsou v těchto zmenšeninách barevně zvýrazněny. Učitel i žáci jsou tak informováni, kde se v učebnicové sadě právě nacházejí.
  • Podstatné pojmy a témata podkapitoly jsou vždy na každé výkladové straně graficky zdůrazněny. Pojmy slouží k jednodušší orientaci ve struktuře textu učebnice a upozorňují žáky na důležitá témata, jejichž znalost bude nutná pro úspěšný postup v dalších podkapitolách.
  • Pro bližší informace o distribuci elektronických prezentací prosím kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo obchodní oddělení nakladatelství.
  • Předpokladem plné funkčnosti elektronických prezentací je program Powerpoint – Microsoft Office 2007 či plně kompatibilní alternativa.

 

Společenské vědy - 1. díl pro SŠ

Podkapitola: Média a jejich funkce – ke stažení zde1, zde2 (v pptx)

 

Společenské vědy - 2. díl pro SŠ

Podkapitola: Sociální skupiny – ke stažení zde1, zde2 (v pptx)