DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Vysokoškolská historie na gymnáziích


Historie není černobílá a pohled na historické události se mění – primárně v závislosti na vývoji poznatků samotné historické vědy. Konečný obraz dějin neexistuje. To chtějí vštípit studentům středních škol přední historici z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří ve spolupráci s nakladatelstvím Didaktis tvoří učebnicovou řadu Dějepis pro střední školy. Fakulta se tak stala partnerem nakladatelství a zároveň odborným garantem celé učebnicové řady, jež svým obsahem přesahuje rámec běžných učebnic dějepisu. Řada byla odstartována neobvykle „odzadu“ – titulem Moderní dějiny pro střední školy, který čtenáře provádí jak „věkem extrémů“ 1914–2000, tak i významnými procesy první dekády nového století (např. arabské jaro). Aktuálně se připravuje poslední díl s podtitulem Starší dějiny.


Proč vydávat nové učebnice dějepisu?
„K tvorbě nové dějepisné řady nás vedlo i přesvědčení, že středoškolské učebnice předkládají příliš uzavřené, statické obrazy minulosti, tedy interpretace, o nichž se dále nediskutuje. Současně jsme postrádali celou řadu témat, která již dlouhou dobu patří k základním předmětům zájmu historické vědy,“ uvedl na konto vzniku učebnicové řady odpovědný redaktor nakladatelství Jan Dvořák. „Říci si, že je potřeba vytvořit učebnice, ale nestačí. Je nutné najít někoho, kdo dokáže nabídnout jiný pohled, jiný přístup. Jsme rádi, že se koncept líbil odborníkům z řad historiků z Filozofické fakulty MU. Právě díky nim vznikají materiály, které otevírají celou řadu nových otázek,“ dodává Dvořák. A protože mezi autory a spolupracovníky projektu tvoří významnou část akademici spjatí s prostředím FF MU, uzavřela fakulta s nakladatelstvím Didaktis partnerskou smlouvu. Na jejím základě se FF MU stává odborným garantem dějepisné řady. O tom, jak a proč řada vznikla (nebo spíše stále vzniká), budete mít příležitost dozvědět se na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci (13.–15. 9. 2017), kterého se nakladatelství Didaktis zúčastní.

Učebnicová řada Dějepis pro střední školy
První díl řady Moderní dějiny reaguje na absenci učebnic věnujících se také událostem přelomu 20. a 21. století – pokrývá období let 1914–2010. Druhý díl Dějiny 19. století se věnuje dějinám tzv. dlouhého 19. století (druhá polovina 18. století až rok 1914). Poslední díl Starší dějiny vyjde na podzim letošního roku a klade si za cíl zmapovat vývoj lidské civilizace od jejích počátků až do poloviny 18. století.

znak_FF_P299_M_120.jpg