DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Zetíkova cesta – Český jazyk pro 1. ročník základní školy

 

Naučit se číst znamená naučit se poskládat z písmen slabiky, ze slabik slova a ze slov věty.
Naučit se číst znamená také naučit se rozumět tomu, co čtu.
Ale na celém tom učení je nejdůležitější naučit se mít čtení rád.
A to je možné jen tehdy, když vás čtení baví...

 

Pokud chceme naučit dítě číst, měli bychom mu předložit knihu, a ne jen soubor nesourodých textů. Ne proto, že by se díky nim nenaučilo číst, ale proto že jim chybí to, co nabízí právě jenom kniha: Skrytý svět za slovy a větami a možnost prožít příběh. A to by měla nabídnout dětem už jejich vůbec první opravdová kniha: slabikář. S touto myšlenkou jsme tvořili nové učební materiály českého jazyka pro 1. ročník základní školy s názvem Zetíkova cesta.

Zetíkova cesta představuje jedinečnou sadu učebních materiálů češtiny pro 1. ročník základní školy. Je určena pro výuku prvopočátečního čtení a psaní a rozvoj čtení s porozuměním a vyznačuje se výraznou motivační linií danou příběhem mimozemšťana Zetíka, který ztroskotal na planetě Zemi a s pomocí svých dětských kamarádů v čele s prvňačkou Emou se snaží o návrat domů. Zetíkovy příhody napsala známá autorka dětských knih Ivona Březinová. Slabikář jsme tedy pojali jako dobrodružnou knihu, která neobsahuje žádné úkoly. Aby děti přesto mohly prací se slabikářem naplnit vzdělávací cíle, vznikla ještě řada pracovních a tréninkových sešitů, v nichž Zetíkův a Emin příběh volně pokračuje a umožňuje rozehrát zápletky tak, aby mohly nastat problémové situace. Ty vtáhnou děti do děje a stanou se východiskem pro řadu rozmanitých úloh, na jejichž řešení se děti podílejí. Díky příběhu, který vytváří kontext k jednotlivým situacím, děti snáze porozumí tomu, co čtou. Lépe pak pochopí situaci hlavních postaviček, uvědomí si, co dělají – a hlavně proč. Úkoly, které na průvodní příběh navazují, díky tomu dávají dětem smysl, takže je plní rády.

Za základ pro novou učebnicovou sadu jsme zvolili analyticko-syntetickou metodu výuky čtení. Dalším jejím významným rysem je doporučený oddálený nácvik psaní psacím písmem na pozdější období školního roku, který umožňuje o to mohutnější rozvoj čtenářských dovedností a schopností v prvním pololetí. V tomto prvním období je zařazen nácvik psaní hůlkovým písmem.

Zetíkova cesta představuje obsáhlou a komplexní sadu složenou z několika publikací, které se navzájem doplňují a z nichž každá hraje při výuce nezastupitelnou roli. Pro maximální využití potenciálu sady je vhodné pracovat podle níže uvedeného orientačního časového plánu:

ZC_obalka PpU.jpg

1121.jpg

1122.jpg

1124.jpg

1125.jpg

1126.jpg

1127.jpg

Texty
k předčítání

Písmenkář

Slabikář

Pracovní sešit 1

Pracovní sešit 2

Tréninkový
sešit čtení

Cesta
na planetu Zet

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

prázdniny

 

 

Jednotlivé části sady (jejich barva odpovídá políčkům v časovém plánu výše):

Průvodce Zetíkovou cestou

Nepostradatelná pomůcka pro vyučující, která je provede stránkami písmenkáře a slabikáře. Jsou zde uvedeny texty k předčítání na úvod hodiny, které rozvíjejí příběh hlavních postaviček a motivují většinu úkolů. Obsaženy jsou zde i řešené verze pracovních sešitů a náhled na obrázkový slovník k vybraným slovům, který bude k dispozici v elektronické podobě.

Komplexní příručka, která usnadní práci i rodičům, jejichž děti některou z hodin zmeškaly a potřebují si doplnit učivo doma.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v květnu 2016.

1128_M_120.jpg

Písmenkář

Pracovní učebnice s jednoduchým výkladem (vyvození hlásek a písmen, čtení prvních slabik) a úkoly, určená ke společné práci ve vyučovací hodině. V úkolech pokračuje příběh Zetíka a Emy, navazující na texty k předčítání z Průvodce Zetíkovou cestou.

Děti zde plní různorodé úkoly zaměřené na zrakovou a sluchovou analýzu a na rozvoj grafomotoriky a logického myšlení. Osvojují si nová písmena a učí se je rovnou zapisovat hůlkovým písmem.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v srpnu 2015.

1121.jpg

Slabikář

Obrázková kniha s texty, bez výkladu a úloh, určená ke společné práci ve vyučovací hodině, příp. k dalšímu nácviku hlasitého čtení doma s rodiči. V textech, které jsou koncipovány jako krátké deníkové záznamy prvňačky Emy, se jednoduše a stručně opakuje obsah textu k předčítání nebo se příběh dále rozvíjí.

Děti zde nahlas čtou věty a krátké texty, přičemž důraz je kladen na čtení s porozuměním. Učí se v textu rozpoznat nadpis, řádek a odstavec, vyjadřují své pocity z přečteného textu a dále s ním tvořivě pracují (dramatizace, dialogy).

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v srpnu 2015.

1122.jpg

Pracovní sešit 1

První pracovní sešit s různorodými úkoly, určený především k samostatné práci dětí v hodině, příp. k samostatné domácí práci. Na stránkách sešitu se odvíjí příběh průvodních postaviček, navazující na texty k předčítání z Průvodce Zetíkovou cestou.

Děti si zde osvojují nová písmena, typy slov a vazeb. Plní úkoly rozvíjející rozumové myšlení, porozumění okolnímu světu a myšlení v souvislostech.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v listopadu 2015.

1124.jpg

Pracovní sešit 2

Druhý pracovní sešit s různorodými úkoly, navazující na ten první, určený především k samostatné práci dětí v hodině, příp. k samostatné domácí práci. Na stránkách sešitu se odvíjí příběh průvodních postaviček, navazující na texty k předčítání z Průvodce Zetíkovou cestou.

Děti si zde osvojují nová písmena, typy slov a vazeb. Plní úkoly rozvíjející rozumové myšlení, porozumění okolnímu světu a myšlení v souvislostech.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v prosinci 2015.

1125.jpg

Tréninkový sešit čtení

Pracovní sešit s úkoly k nácviku techniky hlasitého čtení, určený pro domácí práci s rodiči. Zaměřuje se na dril základních dovedností, je bez příběhové linky a mohou ho využít i třídy, které nepracují se sadou Zetíkova cesta.

Děti si zde upevňují techniku hlasitého čtení, čtou nahlas slabiky, slova a věty a rovněž opisují a přepisují písmena a slova hůlkovým písmem.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v říjnu 2015.

1126.jpg

Cesta na planetu Zet

Ilustrovaná kniha pro začínající čtenáře z pera renomované autorky dětských knih Ivony Březinové, volně navazující na příběh mimozemšťana Zetíka a jeho kamarádky Emy z textů k předčítání. Poslabikářové čtení vhodné na závěr školního roku, na prázdniny či jako čtení na doma.

Text příběhu je přizpůsoben čtenářským schopnostem prvňáčků – texty jsou jednoduché a vytištěné velkými písmeny, vyprávění je rozděleno do krátkých kapitol. Každá kapitola obsahuje ilustraci, která text vhodně doplňuje.

Přečtěte si více informací.

Vyšlo v lednu 2016.

1127.jpg

Sada bude doplněna elektronickým obrázkovým slovníkem. Jde o slovník s fotografiemi, umístěný na webových stránkách nakladatelství, sloužící k vysvětlení významu některých slov.

K nácviku psaní lze použít písanky spojitého písma z původní učebnicové sady.

Tituly sady jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, základní tituly sady získaly schvalovací doložku MŠMT.


Napsali o nás


Semináře

Učebnicová sada je vytvořena podle zcela nového formátu. Abychom Vám usnadnili práci s ní, připravujeme k této sadě semináře.