DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit
podzim 2017

Pro střední školy:

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada
podzim 2017

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 6. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Koumák pro třeťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Pro střední školy:

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika pro střední školy – 5. díl
průvodce pro učitele

Dějiny 19. století pro střední školy
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 8. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
učebnice

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
pracovní sešit

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury


Mat 2018_CJ_OBALnahl_v_M_120.jpg


Příručka bude členěna na tyto části:

1. Didaktický test

 • uvádíme obecné informace o podobě a hodnocení testu, představujeme typy testových úloh, nabízíme tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem a návod k vyplňování záznamového archu;
 • zařazujeme sérii testových úloh ke každé z devíti oblastí vymezených v Katalogu požadavků s nápovědou pro ty, kteří úlohu nezvládnou napoprvé, ale současně se hned nechtějí dívat na výsledek do klíče;
 • vytváříme pět cvičných didaktických testů, které odpovídají svou strukturou ostrým maturitním testům z dřívějších let, u každé úlohy je jasně uvedeno, ke které oblasti z Katalogu požadavků patří a na které straně je možné najít k ní testové úlohy na procvičení – žák tak snadno zjistí, která oblast mu dělá potíže a dostává možnost se vrátit k přípravným úlohám.

2. Písemná práce

 • uvádíme obecné informace o podobě a hodnocení písemné práce, tipy a doporučení pro přípravu, výběr tématu i vlastní tvorbu textu;
 • vysvětlujeme, podle jakých kritérií je písemná práce hodnocena, a důležité prvky pro hodnocení dokládáme v ukázkové práci s komentáři,
 • představujeme šest často zadávaných slohových útvarů; u tří z nich najdete dvě vzorové práce – jednu zdařilou a druhou méně zdařilou – s komentáři, z nichž je patrné, které jazykové prostředky jsou pro daný typ textu vhodné a kterým byste se měli vyhnout;
 • připravujeme dvě sady cvičných zadání písemné práce pro trénink žáků.

3. Ústní zkouška

 • uvádíme obecné informace o podobě a hodnocení ústní zkoušky, tipy a doporučení pro přípravu, výběr četby i vlastní projev u zkoušky;
 • předkládáme návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu ve formě přehledné tabulky;
 • zařazujeme tři modelové pracovní listy se vzorovou interpretací (E. A. Poe: Havran, J. K. Tyl: Strakonický dudák, K. Čapek: Krakatit);
 • vkládáme pět cvičných pracovních listů pro trénink žáků (G. Orwell: Farma zvířat, V. Dyk: Krysař, W. Styron: Sophiina volba, J. Skácel: Smuténka, A. P. Čechov: Višňový sad);
 • ve výběru literárních děl vycházíme ze školních seznamů (zvolili jsme díla, která se opakují na většině seznamů) a volíme díla české i světové literatury různých literárních žánrů a období.

4. Klíč

 • uvádíme řešení tréninkových testových úloh, cvičných testů, nápovědu k cvičným písemným pracím a stručné odpovědi na úlohy z cvičných pracovních listů.

Navíc

Na webových stránkách nakladatelství budou k dispozici ke stažení záznamové archy pro cvičné didaktické testy uvedené v knize.

Technické údaje titulu:
Formát A4, brož., cca 144 stran

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury vyjde na podzim 2017.


Připravujeme také: