DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd


Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.

Obsah

I. Úvodní informace

 • informace k průběhu jednotných přijímacích zkoušek, o podobě a hodnocení testu
 • typy testových úloh
 • tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem
 • návod k vyplňování záznamového archu

II. Sbírka testových úloh k jednotlivým oblastem

 • testové úlohy pro opakování učiva a postupnou přípravu na samotné testy

Úlohy zahrnují sedm okruhů v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura podle Specifikací požadavků vydaných CZVV (pravidla českého pravopisu, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová výchova, literární výchova) a odpovídají zadávaným typům úloh v testu.

III. Cvičné testy

 • deset didaktických testů ve dvou úrovních obtížnosti

Testy počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům CZVV.
U každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.

IV. Klíč

 • řešení úloh ze sbírkové části
 • řešení cvičných testů

Navíc

 • Na webových stránkách nakladatelství budou k dispozici ke stažení záznamové archy pro cvičné didaktické testy uvedené v knize a návod k jejich vyplňování.

Publikace je určena:

 • pro žáky 9. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy,
 • pro žáky a učitele základních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností,
 • pro žáky a učitele na všech typech středních škol pro opakování učiva základní školy,
 • pro rodiče žáků 9. ročníků.

Technické údaje titulu:
Formát A4, brož., cca 140 stran
ISBN 978-80-7358-278-4

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd vyjdou v létě 2017.


Připravujeme také: