DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ


Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT), ilustračních testů z roku 2017 a testů použitých při prvních celostátních přijímacích zkouškách v roce 2017.

Obsah

I. Úvodní informace

 • informace k průběhu jednotných přijímacích zkoušek, o podobě a hodnocení testu
 • typy testových úloh
 • tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem
 • návod k vyplňování záznamového archu

II. Sbírka testových úloh k jednotlivým oblastem

Tato část obsahuje přibližně 210 úloh na procvičení každé ze čtyř oblastí vymezených Specifikací požadavků:

 • Číslo a početní operace
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie v rovině a prostoru
 • Nestandardní aplikační úlohy

Úlohy odpovídají zadávaným typům úloh v didaktickém testu – výběr z pěti možností, svazek tří dichotomických úloh, přiřazovací úlohy, otevřené úlohy. Graficky odlišené jsou úlohy pro uchazeče o studium na šestiletých gymnáziích.

Žákům 5. ročníků přitom doporučujeme projít i úlohy určené pro starší žáky, protože cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší žáky ročníku a o přijetí může rozhodovat schopnost zorientovat se i v náročnějších zadáních. Žákům 7. tříd naopak doporučujeme přípravu zahájit úlohami určenými pro mladší žáky, aby byla jejich příprava systematická a neopomněli v ní jednodušší úlohy, které se však při přijímacím řízení mohou v testu rovněž objevit.

III. Cvičné testy

 • deset didaktických testů (7 testů pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích a 3 testy pro uchazeče o studium na šestiletých gymnáziích).

Testy počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům CZVV.

U každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.

IV. Klíč

 • výsledky úloh ze sbírkové části
 • výsledky úloh z didaktických testů

Navíc

 • Na webových stránkách nakladatelství budou k dispozici ke stažení záznamové archy pro cvičné didaktické testy uvedené v knize a návod k jejich vyplňování.
 • Dále budou ne webových stránkách ke stažení obrázky ke konstrukčním úlohám ze sbírkové části ve vhodné velikosti.

Publikace je určena:

 • pro žáky 5. a 7. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia,
 • pro žáky a učitele základních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností,
 • pro rodiče uchazečů na víceletá gymnázia.

Technické údaje titulu:
Formát A4, brož., cca 140 stran

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ vyjdou v létě 2017.


Připravujeme také:

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd