DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit
podzim 2017

Pro střední školy:

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada
podzim 2017

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 6. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Koumák pro třeťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Pro střední školy:

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika pro střední školy – 5. díl
průvodce pro učitele

Dějiny 19. století pro střední školy
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 8. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
učebnice

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
pracovní sešit

Maturita 2018 z matematiky


Mat 2018_M_OBALnahl_v_M_120.jpg

Příručka bude členěna na tyto části:

1. Úvod

  • uvádíme informace k průběhu didaktického testu a seznam povolených pomůcek;
  • představujeme typy testových úloh, tipy a doporučení pro přípravu, návod na řešení základních typů úloh v didaktickém testu.

2. Testové úlohy k tematickým celkům

  • uvádíme požadavky na konkrétní vědomosti a dovednosti z jednotlivých tematických okruhů vymezených v Katalogu požadavků; 
  • přinášíme tipy na publikace, jež mohou být při přípravě na daný tematický okruh přínosné;
  • zařazujeme sérii přibližně 20 úloh na procvičení ke každé z devíti oblastí vymezených v Katalogu požadavků; úlohy odpovídají zadávaným typům úloh v didaktickém testu – výběr z 5 možností, přiřazovací úlohy, otevřené úlohy.

3. Didaktické testy

  • vkládáme sadu tří didaktických testů, které odpovídají svou strukturou dosud zadaným ostrým a ilustračním testům.

4. Řešení testových úloh a komentované řešení didaktických testů

  • uvádíme řešení úloh z testové části; u každé úlohy navíc předkládáme tipy na postup při řešení nebo nápovědu, jak jsme k danému výsledku dospěli;
  • řešení didaktických testů z druhé části publikace doplňujeme rozsáhlým podrobným komentářem ke každé úloze. 

Navíc

  • Na webových stránkách nakladatelství budou k dispozici ke stažení záznamové archy pro cvičné didaktické testy uvedené v knize.

Technické údaje titulu:
Formát A4, brož.

Maturita 2018 z matematiky vyjde na podzim 2017.


Připravujeme také: