DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit
podzim 2017

Pro střední školy:

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada
podzim 2017

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 6. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele 
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Koumák pro třeťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vic vědět a přemýšlet ještě víc...

Pro střední školy:

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika pro střední školy – 5. díl
průvodce pro učitele

Dějiny 19. století pro střední školy
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 8. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
učebnice

Matematika pro střední školy – 7. díl, část B
pracovní sešit

Matematika pro střední školy – 9. díl: Posloupnosti, řady a finanční matematika


Sedmý díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je věnován posloupnostem, řadám a základům finanční matematiky. Svým obsahem pokrývá i téma limity posloupnosti. Publikace je určena pro výuku na všech typech středních škol. Zpracování daných témat je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia i pro střední odborné vzdělávání a probírané učivo odpovídá i požadovaným dovednostem a znalostem vymezeným Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platných od školního roku 2015/2016. Publikace (učebnice i pracovní sešit) by měla vyjít na podzim roku 2017.

Učebnice

  • komplexně a přehledně zpracované učivo s množstvím názorných obrázků;
  • vzorově vyřešené úlohy i s podrobnými komentáři;
  • motivační texty se zajímavostmi a souvislostmi probírané látky s jinými oblastmi matematiky či s praxí.

Pracovní sešit

  • různorodé úlohy, jejichž zadání se snažíme co nejvíce přiblížit zadání maturitních úloh;
  • úlohy různé náročnosti, od úloh prověřujících zapamatování a porozumění novým pojmům až po úlohy vyžadující využití poznatků z více oblastí matematiky;
  • klíč k úlohám ke stažení na webových stránkách nakladatelství.

Koncepce učebnicové řady Matematika pro střední školy k nahlédnutí zde.

Sadu doplní rovněž průvodce pro učitele.

Průvodce pro učitele obsahuje:

  • základní informace o koncepci sady, její struktuře a cílech
  • kompletní učebnici Matematika pro střední školy – 9. díl
  • kompletní pracovní sešit Matematika pro střední školy – 9. díl s vepsaným, poukazují na provázanost s jinými tématy a kapitolami
  • metodické listy k pracovnímu sešitu – nabízejí rozšíření úloh v pracovním sešitu, uvádějí řešení úloh Rozlouskněte to! aj.

Průvodce dodáváme ve formě jednotlivých listů v praktické šanonové vazbě. Je možné z něj jednorázově vytáhnout jen stránky učebnice a pracovního sešitu a příslušné metodické listy pro konkrétní vyučovací hodinu, a tedy nenosit s sebou do výuky veškeré materiály. Do šanonu je naopak možné přidávat listy s vlasními úlohami, poznámky, nápady apod., a uchovávat je tak pohromadě s učebnicovou sadou.

Průvodce pro učitele vyjde v zimě 2017.