DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Komunikace v českém jazyce pro střední školy


Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Učebnicová sada Komunikace v českém jazyce je plně využitelná pro výuku českého jazyka, slohu a komunikace na středních odborných školách i na gymnáziích s nižší hodinovou dotací.
Aby nakladatelství Didaktis usnadnilo vyučujícím zavedení sady do výuky, připravilo podklady pro tvorbu školních vzdělávacích programů při práci s touto sadou.
V tabulce naleznete učivo a výsledky vzdělávání, resp. očekávané výstupy všech obsažených tematických celků. Vzhledem k tomu, že učebnicová sada je koncipována jako univerzální a umožňuje řadu způsobů, jak jednotlivé celky seřadit, jejich pořadí a počty hodin, které jim vyučující věnuje, neuvádíme. Součástí dokumentů jsou rovněž stručné informace o rozvoji klíčových kompetencí, integraci průřezových témat a rozvíjení mezipředmětových vztahů při práci se sadou.

Podklady pro tvorbu ŠVP jsou k dispozici zde:
pro střední odborné školy
pro gymnázia


Pracovní sešit

Obrázkové přílohy 

Součástí některých úkolů v pracovním sešitě Komunikace v českém jazyce pro střední školy v části Komunikace jsou obrázky. Bez nich není možné tyto úkoly vypracovat. Vyučující si zde proto mohou potřebné obrázky stáhnout, příp. si po jejich vzoru vytvořit nebo vyhledat své vlastní.

  • Kapitola Zpětná vazba
    úkol 16 (pracovní sešit, s. 103) – dva různé obrázky k napodobení podle popisu; jednou bez možnosti zpětné vazby, podruhé se zpětnou vazbou.
    Obrázky naleznete ke stažení zde.


  • Kapitola Motivace ke spolupráci
    úkol 29 (pracovní sešit, s. 106) – podrobné instrukce pro vyučující a dva různé obrázky k nácviku spolupráce za ztížených podmínek v roli nevidomých a bezrukých.
    Instrukce a obrázky naleznete ke stažení zde.