DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

učebnice Člověk a jeho svět
  • Ucelená řada učebnic pro 1. až 5. ročník ZŠ si klade za cíl přiblížit žákům poutavou formou témata týkající se zejména lidské společnosti a přírody. Hlavním cílem učebnicové sady je zprostředkování informací ve vzájemných souvislostech a z různých úhlů pohledu. Důraz je kladen na pochopení učiva, což je usnadněno právě vhodným propojením poznatků a uvědoměním si vztahů mezi nimi. Jednotlivá témata vycházejí z konkrétních a modelových situací a směřují k využití znalostí v praktickém životě.

  • Učebnicová řada je zpracována dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s ohledem na dosažení očekávaných výstupů definovaných pro 1. stupeň ZŠ a na rozvoj a osvojení klíčových kompetencí.