DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

procvičování
  • První roky ve škole jsou pro dítě velmi důležité, neboť si během nich začne budovat vztah ke škole a k učení. Žáci toho musí zvládnout opravdu mnoho, což vyžaduje od nich samotných, ale i od jejich rodičů, kteří jsou pro plnění školních povinností nepostradatelní, velké úsilí. Abychom všem tuto situaci usnadnili, snažíme se předkládat učivo poutavým, příjemným a nenásilným způsobem. Zábavné procvičování doma i ve škole a Prázdninové procvičování jsou ilustrované pracovní sešity, které děti motivují k práci prostřednictvím různorodých úkolů zapracovaných do pohádkových příběhů ze světa dětí a skřítků.
  • Děti si v průběhu roku nebo o prázdninách procvičují a opakují to, co se dozvěděly ve škole, a to za příjemné spolupráce rodičů, starších sourozenců či učitelů.