DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 KATALOG / Vyhledávání / Rozšířené vyhledávání
Matematika pro SŠ – 7. díl B (pracovní sešit)

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Matematika pro SŠ – 7. díl B (pracovní sešit)

pracovní sešit

J. Kalová, V. Zemek

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část B zpracovává jako jediná na trhu analytickou geometrii v prostoru způsobem, který je lehce přístupný i pro samotné žáky. Jedná se o nejpodrobnější zpracování této oblasti matematiky u nás.

 • Pracovní sešit části B důsledně navazuje na učebnici dané části. Nabízí různorodé úlohy k analytické geometrii v prostoru a ke kulové ploše. Úlohy jsou strukturované a systematicky využívají všechny poznatky z učebnice.
 • Obsahuje učivo, které se objevuje u nepovinné maturitní zkoušky Matematika+, jehož znalost se předpokládá na některých vysokých školách, např. ekonomického, přírodovědného nebo technického směru.
 • Úlohy jsou rozděleny do tří úrovní, odlišených od sebe barevně. Díky tomu má každý žák možnost zažít úspěch (i když třeba jen na dané úrovni) a je tak motivován k dalšímu postupu:
  • První úroveň směřuje k zapamatování učiva a porozumění základním pojmům.
  • Druhá úroveň vyžaduje aplikaci získaných poznatků v konkrétních úlohách.
  • Třetí úroveň tvoří analýza a hodnocení na základě získaných poznatků.
 • Úlohy jsou řazeny tak, aby se jejich náročnost v rámci každé kapitoly stupňovala (od aplikace jednotlivých či jednoduchých postupů až ke komplexnímu využití všech poznatků).
 • Nedílnou součástí úloh je i prostor na řešení.


OBSAH

Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě části:

 • část A – Analytická geometrie v rovině:
  • zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly,
  • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M a z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia,
 • část B – Analytická geometrie v prostoru:
  • přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše,
  • najde využití zejména v seminářích na vybraných středních průmyslových školách a gymnáziích.

Každá z těchto části sestává z učebnice a pracovního sešitu.

Obsah pracovního sešitu B je k nahlédnutí pod tímto odkazem

Informace k dalším dílům učebnicové řady Matematika pro střední školy naleznete zde.


KOMU JE PRACOVNÍ SEŠIT URČEN

Publikace je vhodná pro:

 • žáky a učitele na gymnáziích a středních průmyslových školách, a to i pro samostudium,
 • maturanty k přípravě na nepovinnou maturitní zkoušku Matematika+,
 • uchazeče o studium na vysokých školách.

Tato část učebnicové řady přináší učivo nevyžadované Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné vzdělávání.


SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

ISBN: 978-80-7358-256-2
EAN: 9788073582562
A4, brož., 68 str.
Doporučená maloobchodní cena: 139 Kč