DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

 KATALOG / Vyhledávání / Rozšířené vyhledávání
Matematika pro SŠ – 7. díl B (učebnice)

Ukázka stran:ukázka 1. stránkyukázka 2. stránkyukázka 3. stránky
Matematika pro SŠ – 7. díl B (učebnice)

učebnice

J. Vondra

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část B nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála
pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v prostoru
. Jedná se o nejpodrobněji zpracovanou učebnici k této problematice na trhu.

 • Učebnice je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři. V případech, kde existuje více řešení, jsou uvedena všechna.
 • První kapitoly jsou věnovány kartézské soustavě souřadnic, souřadnicím bodů a vektorů v prostoru a operacím s vektory. 
 • Další kapitoly obsahují učivo o přímkách a rovinách, jejich rovnicích, vzájemných polohách, odchylkách a vzdálenostech. 
 • Poslední kapitola je zaměřena na kulovou plochu. Zahrnuje rovnici kulové plochy a vzájemnou polohu bodů přímek a rovin vzhledem
  ke kulové ploše.


OBSAH

Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě části:

 • část A – Analytická geometrie v rovině:
  • zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává učivo
   o kružnicích, elipsách, hyperbolách a parabolách,
  • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia
   a odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M,
 • část B – Analytická geometrie v prostoru:
  • přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše,
  • najde využití zejména v seminářích na gymnáziích a vybraných středních průmyslových školách.

Každá z těchto části sestává z učebnice a pracovního sešitu.

Obsah učebnice je k nahlédnutí pod tímto odkazem

Informace k dalším dílům učebnicové řady Matematika pro střední školy naleznete zde.


KOMU JE UČEBNICE URČENA

Publikace je vhodná pro:

 • žáky a učitele na gymnáziích a středních průmyslových školách,
  a to i pro samostudium,
 • maturanty k přípravě na nepovinnou maturitní zkoušku
  Matematika +,
 • uchazeče o studium na vysokých školách ekonomického, technického a přírodovědného směru, kde je předpokládáno zvládnutí tohoto učiva.

Tato část učebnicové řady přináší učivo nevyžadované Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné vzdělávání.


SLEVY PRO ŠKOLY

V rámci slevových programů nabízíme individuální slevy pro školy – pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

ISBN: 978-80-7358-255-5
EAN: 9788073582555
A4, brož., 64 str.
Doporučená maloobchodní cena: 169 Kč